GOUE JARE
  Die verhaal van die Nasionale Krugerwildtuin 1947 - 1991
 
     
GOUE JARE

Die verhaal van die Nasionale Krugerwildtuin 1947-1991
deur Dr. U. de V. Pienaar
  Kliek hier om te bestel

 

Hierdie boek gee die outentieke geskiedenis van die Nasionale Krugerwildtuin op ’n chronologiese en ekologies georiënteerde wyse weer. Dit vertel die verhaal van die wildtuin se mense en van sy plant- en dierelewe, groot en klein. Die leser kry ook insae in gebeure en bestuursbesluite wat hierdie grootse bewaringsgebied help vorm het. Dit begin in 1946 met die aftrede van kol. James Stevenson-Hamilton (die parkhoof tydens die pioniers-era) en eindig toe Dr. Pienaar in 1991 die tuig neergelê het.

 

Boek omslag

     

Terselfdertyd is hierdie werk ook die outobiografie van die skrywer, wat veral sy verbintenis van 36 jaar met die nasionale bewarings­gebiede onder toesig van die Nasionale Parkeraad (SANParke) toelig. Sy kleurryke loopbaan het in 1955 begin met sy aanstelling as junior veldwagter in die Krugerwildtuin, en in 1991 geëindig toe hy as hoofdirekteur van Suid-Afrika se nasionale parke afgetree het.

In die slothoofstuk besin dr. Pienaar oor die voortbestaansmoontlikhede van die Krugerwildtuin as ’n unieke ekosisteem, indien daar met die huidige bestuurstrategie volgehou word.

’n Meer geskikte persoon om met soveel eerstehandse kennis en insig die geskiedenis van die Nasionale Krugerwildtuin te boekstaaf, sal moeilik gevind word.

 

 

Uittreksel uit die voorwoord deur mnr. J.J. Kloppers.

Goue Jare – ’n meer toepaslike naam vir hierdie boek, wat handel oor die “tweede era” in die geskiedenis van die Nasionale Krugerwildtuin, kon die skrywer beswaarlik gekies het.

Hierdie tweede era kan uiteindelik beoordeel word as een van die mees suksesvolle tydperke in die wildtuin se geskiedenis. Die fenomenale groei in kennis van natuurbewaring en die praktiese toepassing daarvan was realiteite wat gelei het tot die vestiging van die Nasionale Krugerwildtuin as een van die voorste bewaringsgebiede ter wêreld.

Geskiedskrywing handel uit die aard van die saak oor gebeure en mense se handelinge en besluite wat in die verlede plaasgevind het. Afhangende van die bronne, politieke en ander sienswyses en motiewe van die betrokke historikus, sal sy weergawe en interpretering van die feite en inligting die waarheid tot ’n meerdere of mindere mate weerspieël.

Om hierdie rede is dit so belangrik dat die geskiedenis van dié betrokke era geboekstaaf kon word deur iemand wat dit self eerstehands belewe en ondervind het.

 
Dr U. de V. Pienaar
Dr U. de V. (Tol) Pienaar
 

Dr. Tol Pienaar se volle nagraadse loopbaan was in diens van die Nasionale Parkeraad. Hy is in 1955 aangestel as junior veldwagter op Kingfisherspruit, daarna as bioloog en het sy loopbaan in die wildtuin afgesluit as natuurbewaarder (parkhoof), voordat hy bevorder is tot hoofdirekteur van Suid-Afrika se nasionale parke, tot met sy aftrede in 1991.

Hy het dus persoonlike ondervinding op alle vlakke van die organisasie opgedoen. Dit tesame met sy besondere kennis van die natuur, natuurbewaring in sy vele fasette en in die besonder van die Krugerwildtuin, is hy in die unieke posisie om hierdie era te kan boekstaaf.

Sy versiendheid om van die beginjare af relevante inligting, feite en foto’s te versamel, het hierdie taak vergemaklik en die eindresultaat soveel meer waardevol en noukeurig gemaak.

 
       
Gesien in die lig dat ek die voorreg gehad het om van die begin tot die einde deel te kon hê aan hierdie era, is dit vir my ’n eer om hierdie boek aan te beveel by almal met ’n liefde vir die wildtuin en vir wie natuurbewaring erns is. Die lesse hierin vervat, is velerlei, komende van ’n man met integriteit, ’n fenomenale kennis van natuurbewaring en met geen ander agenda en bymotiewe as die uiteindelike voortbestaan en welvaart van die Nasionale Krugerwildtuin, tot in die verste toekoms.  

 

J.J. KLOPPERS
VOORMALIGE HOOFVELDWAGTER &
ASSISTENT-DIREKTEUR
NATUURBEWARING NKW

 
   
Bestel nou! Kliek hier om te bestel
 

Mosprint
Vir verdere inligting of navrae, stuur e-pos aan:
info@gouejare.co.za

TEL: 044 691 2689

 

 

Web site by San Sites web solutions