GOUE JARE
  Die verhaal van die Nasionale Krugerwildtuin 1947 - 1991
 
       

Besonderhede:

Formaat: 220mm x 297mm
Omslag: Hardeband
Bladsye: 671
Foto's: 1175
Papier: 105gsm glans
ISBN: 987-0-620-47553-2

Boek bladsy Boek bladsy Boek bladsy
       
Bestel nou! Kliek hier om te bestel
   

INHOUDSOPGAWE

Voorwoord deur mnr. J.J. Kloppers

Voorwoord deur die skrywer

Inleiding: “A Tabloid story of my Life” deur kol. J. Stevenson-Hamilton.

Hoofstuk 1 Kol. James Stevenson Hamilton sê vaarwel aan sy geliefde ‘grootmaakkind’, kol. J.A.B. Sandenbergh neem die leisels oor, en politieke woelinge in die Nasionale Krugerwildtuin tydens die jare 1946-1953.

Hoofstuk 2 ’n Ongedurige tydperk in die bestuur van die Krugerwildtuin – voortgesette rammelinge in die pers oor die Hoek-kommissie se verslag, die omstrede ontslag van kol. J.A.B. Sandenbergh as parkhoof en die aanwysing van senior veldwagter L.B. Steyn as sy opvolger.

Hoofstuk 3 Ek kry ’n aanstelling in die Krugerwildtuin as junior veldwagter en gebeure in die park gedurende 1956-1957.

Hoofstuk 4 My vakleerlingskap as assistent-bioloog in die Krugerwildtuin, April 1957-Januarie 1958.

Hoofstuk 5 Mnr. A.M. Brynard neem die leisels van die navorsingsafdeling in die Krugerwildtuin oor.

Hoofstuk 6 Ek neem oor as hoofnavorsingsbeampte van die Nasionale Krugerwildtuin, April 1961-Maart 1970.

Hoofstuk 7 Die buitengewone droë klimaatsiklus sedert 1961 noodsaak ’n hele reeks waterverskaffings- en ander teenmaatreëls en aansienlike vordering word gemaak met wild-immobiliasie tegnieke.

Hoofstuk 8 Daar word begin met jaarlikse lugsensusse en met die uitdun van oortollige groot herbivore in die Krugerwildtuin.

Hoofstuk 9 Ek word bevorder tot natuurbewaarder en beleef die swartste jaar in die geskiedenis van die Krugerwildtuin, vóór die son weer helder deurbreek.

Hoofstuk 10 Goeie vordering word gemaak met die hervestiging van die groter soogdiersoorte wat uitgesterf het in die Krugerwildtuin of waarvan die getalle ’n gevaarlike laagtepunt bereik het.

Hoofstuk 11 Oorlogswolke steek op uit die ooste en noorde, en Mosambiek word aan die Frelimo-weerstandsbeweging oorhandig deur die Portugese owerhede.

Hoofstuk 12 Die politieke omwentelinge in Mosambiek spoel oor die oosgrens en veroorsaak ’n tydperk van spanning en onsekerheid.

Hoofstuk 13 Die Nasionale Krugerwildtuin vier sy vyftigste bestaansjaar en sy grondlegger, president Paul Kruger, word paslik vereer.

Hoofstuk 14 Georganiseerde stropery van veral olifante langs die oosgrens met Mosambiek noodsaak ’n veiligheidsmag-teenwoordigheid langs dié grens, en die ontdekking van kooks-steenkool in die noordelike deel van die Krugerwildtuin bedreig die ongeskonde integriteit van die park.

Hoofstuk 15 In weerwil van potensiële bedreigings, binnelands sowel as oor die landsgrense, betree die Krugerwildtuin ’n tydperk van groter rustigheid en stabiliteit. Mnr. A.E. Kuschke tree af as hoof van tegniese dienste en toerisme. Ek word bevorder tot parkhoof van ons land se grootste bewaringsgebied.

Hoofstuk 16 ’n Vermindering van spanning langs die landsgrense lei tot ’n bloeitydperk in die besoekersverkeer na die Krugerwildtuin en geleenthede vir ontwikkelingsgroei.

Hoofstuk 17 Georganiseerde stropery van oor die Mosambiek-grens noodsaak drastiese teenmaatreëls en die droogtesiklus van die tagtigerjare slaan met geweld toe.

Hoofstuk 18 Ten spyte van ongunstige omgewingstoestande floreer die Krugerwildtuin se seldsamer wildsoorte. Ondanks die voortslepende resessie word ’n nuwe bloeitydperk betree in die verbetering van en skepping van nuwe toerisme-fasiliteite.

Hoofstuk 19 Die wildtuin ontvang onverwagte goeie reëns gedurende die droë klimaatsiklus van die 1980’s, en ’n groot geldelike skenking van weldoeners uit die Midde-ooste. Groter kalmte langs die oosgrens volg ook op die ondertekening van die Nkomati-verdrag.

Hoofstuk 20 Nog ’n droë jaar teister die Krugerwildtuin. Die depressiewe staat van die landsekonomie, asook toenemende gevalle van arbeidsonrus, oproer en geweld langs die toegangspaaie veroorsaak ’n aansienlike daling in besoekersgetalle. Die wildtuin ontvang egter sy eerste groepie Lichtensteinse hartbeeste uit Malawi en dit voltooi die herinvoerprogram van uitgestorwe soogdierspesies na dié gebied. Die nuwe Pafuri-hek word oopgestel vir besoekers.

Hoofstuk 21 Die Raad vier die sestigste bestaansjaar van die Nasionale Krugerwildtuin. Ek word aangewys as die nuwe hoofdirekteur van Nasionale Parke vanaf 1 April 1987, en die Mosambiekse staatshoof, Samora Machel, sterf in ’n vliegongeluk binne die grense van die Republiek van Suid-Afrika.

Hoofstuk 22 Hoogtepunte (en laagtepunte) in die ontwikkeling en bestuur van die Krugerwildtuin en die verklaring van nuwe nasionale parke tydens my dienstermyn as hoofdirekteur (1 April 1987 - 31 Maart 1991).

Hoofstuk 23 Die Krugerwildtuin – wat van die toekoms? Aanpassings in die bestuursbeleid om voorsiening te maak vir menslike ingrepe van buite ons grense, òf die doodsklok vir ons kosbaarste bewaringsgebied?

 
Dankbetuigings

Aanhangsel A Die Raad van Kuratore vir Nasionale Parke (SANParke) 1926 - 1991.

Aanhangsel B ’n Kort geskiedenis van die ereveldwagters van die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke deur Dorothy Bickley (Pretoria-streek).

Aanhangsel C So het ek hulle geken – verklarende lys van persoonsname, plekname en ander terme.

Aanhangsel D Lys van plekname en strukture waarvoor ek persoonlik of gedeeltelik verantwoordelikheid aanvaar (1955 - 1991).

Aanhangsel E Ruskampgeriewe en ander strukture wat in die Krugerwildtuin tot stand gekom het na 1991.

Aanhangsel F Lys van nasionale parke van Suid-Afrika.

Aanhangsel G Verspreidingskaarte van die seldsame antilope gedurende die gloriejare in hulle populasiegeskiedenis (1985-1987) in die Nasionale Krugerwildtuin.

Aanhangsel H Sensus-kompartemente en sensus-telareas vir die Nasionale Krugerwildtuin.

Aanhangsel I Langtermyn reënval-tendense in die Nasionale Krugerwildtuin.

Aanhangsel J Kaarte van die Nasionale Krugerwildtuin.

Boek bladsy
 
Boek bladsy
   

Vir verdere inligting of navrae, stuur e-pos aan:
info@gouejare.co.za

TEL: 044 691 2689

Mosprint

 

Web site by San Sites web solutions